Strategi – Position

Varberg Energi är till största del verksamma på den lokala marknaden. Däremot har vi med elhandelsaffären en större nationell marknad att agera på samtidigt som vi vill visa våra branschkollegor och nationella beslutsfattare att en omställning till ett mer hållbart samhälle går att genomföra med bra samarbeten och en stor skopa mod.

Med gemensam energi för Varbergsidrotten

För oss på Varberg Energi är idrotten en viktig del av vårt samhällsengagemang och vi har länge varit med och stöttat de lokala idrottsföreningarna. Något som vi självklart också vill göra under lång tid framöver. Det ligger i linje med vår strategi att förena samhällsnytta och affärsmässighet och genom ett nära samarbete med föreningslivet bidrar vi till Varbergs välbefinnande.

Vi tror på att bra samarbeten byggs med uthållighet, både när det gäller bredd och spets – allt ifrån att stötta Varbergs yngsta idrottare till våra elitidrottare. Med vår arenasponsring och namnbytet på Påskbergsvallen till Varberg Energi Arena under året har vi kunnat ta vårt samarbete med Varbergsidrotten till nästa nivå.

Film från Varberg Energi Arena – ”Vi saknar er!”

Delning av Marknad och Energihandel

Under hösten 2020 delades affärsområdet Marknad & Energihandel upp i två separata affärsområden i form av AO Marknad och AO Energihandel. Henrik Näsström anställdes som ny chef på AO Marknad medan Jens Nordberg anställdes som ny chef för AO Energihandel.

– Varberg Energi har haft en kraftig utveckling de senaste åren och med både Henrik och Jens i laget kan vi fortsätta utvecklas tillsammans med kunder och partners, säger Björn Sjöström VD Varberg Energi.

Henrik Näsström ser fram emot sitt nya jobb:

– Energimarknaden befinner sig i en spännande förändring och Varberg växer intensivt. Det för med sig både utmaningar och möjligheter som jag vill omfamna tillsammans med kollegor, kunder och samarbetspartners.

Jens Nordberg tillägger:

– Jag ser fram emot att få vara med på Varberg Energis resa in i det nya energilandskapet. Vi har en fantastisk möjlighet att tillsammans med våra kunder dra nytta av hur ny teknik tillsammans med professionell energihandel ger förutsättningar för smarta och förnybara energileveranser.

 

Posträtt av henrik Näsström och Jens Nordberg tillsamman i solskent utanför Varberg Energis entre

Henrik Näsström och Jens Nordberg

FN:s globala mål gul ikon nummer 7 Hållbar energi för alla
FN:s globala mål blå ikon nummer 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #7 – Hållbar energi för alla och #16 – Fredliga och inkluderande samhällen.

Läs om vårt hållbarhetsarbete på sidan Strategi-Hållbarhet