Strategi – Medarbetarna

Engagerade medarbetare fulla med kunskap är vår viktigaste väg till framgång. Att vi därtill trivs på vår gemensamma arbetsplats, har ett schyst arbetsklimat och vill sprida det budskapet vidare till andra är en bra målsättning för oss.

Som tidigare år har mycket i vårt strategiska arbete under 2020 handlat om att göra Varberg Energi till en ännu bättre arbetsplats. Vi vill vara det självklara valet för våra nuvarande medarbetare men också när potentiella framtida kollegor väljer nytt jobb. Att vi kan erbjuda allt från en attraktiv affärsfilosofi, stimulerande arbetsuppgifter som utmanar till bra förmånspaket och friskvård är givetvis något vi är mycket stolta över.

Ett friskare företag

Det är viktigt för oss att ge våra medarbetare förutsättning till ett hållbart arbetsliv. Vi vill att våra medarbetare ska må bra, hålla sig friska och så långt det är möjligt undvika skador. Under 2020 utökade vi vårt tidigare friskvårdsinitiativ ”För ditt liv” med digital träning. Pandemin ändrade våra förutsättningar och vi anpassade oss därefter.

Vid två tillfällen i veckan tränar vi numera tillsammans från våra respektive hemarbetsplatser eller där medarbetarna befinner dig för tillfället. Aktiviteten syftar till att öka pulsen, få upp rörligheten men också bygga Varberg Energi som gemensam arbetsplats och skapa teamkänsla i tider då vi inte ses på samma sätt som tidigare.

kvinna i gymnastikkläder gympar i vardagsrummet framför TV

Gemensam träning framför TV-skärmen.

Vi mäter vår arbetsmiljö

För att mäta vår arbetsmiljö använder vi dialogverktyget Winningtemp, vilket ger oss en temperatur på hur vi mår som företag. Varje vecka svarar vi på frågor som berör ledarskap, arbetsglädje, arbetssituation, delaktighet, teamkänsla, engagemang, meningsfullhet och autonomi. På så sätt får vi fortlöpande reda på hur vi mår och hur trender utvecklar sig. Det ger oss underlag till att föra dialog i grupperna om hur vi har det, vad som fungerar bra men också kunna styra rätt om vi är på väg åt fel håll. Styrkan i verktyget ligger i samtalet.

Svarsfrekvensen har under hela 2020 varit hög och verktyget har gett oss möjlighet att prata om mjuka värden på ett konkret sätt. Även om det, precis som i alla organisationer, finns områden som vi måste jobba vidare med kan vi se att det genomgående finns en nöjdhet i organisationen.

Vi vill värna om medarbetarna genom att se till att alla trivs på jobbet, får möjlighet att utvecklas och bidra till organisationens utveckling. Vi arbetar fortlöpande med frågor som kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier, där det är nolltolerans som gäller.

händer på en person som sitter vid ett bord framför laptop och mobil

Varje vecka svarar medarbetarna på frågor som berör arbetsmiljön på olika sätt.

Varberg Energi växer

Vi växer och välkomnar fler härliga kollegor till företaget. Under 2020 tillkom 21 kompetenta nya bekantskaper. Förutom att vi växte i redan befintlig verksamhet valde vi att rekrytera nya roller som inte tidigare funnits i bolaget. Vi anställde inom verksamhetsutveckling, digitalt stöd, analys samt företagsövergripande uppföljning. Detta med siktet inställt på att vidareutveckla affärer, processer och organisation för att göra det enklare för oss alla, både som medarbetare och kund.

Extern utvärdering av vår arbetsmiljö

Under året lät vi en extern part göra en opartisk granskning av vår arbetsmiljö. Att få det där utifrån perspektivet är alltid värdefullt och nyttigt. Vi kunde se att vi gjorde mycket bra men vi hittade också områden som vi behövde förstärka. De områden som vi behöver förstärka kommer vi jobba vidare med under 2021.

Det är viktigt för oss att alltid reflektera över om något kan göras på ett annat sätt. Det krävs kontinuerlig utmaning för att ständigt ta steg framåt och utvecklas. Det gäller inte minst inom områden såsom arbetsmiljö och företagskultur.

Vår företagskultur präglas av tillit, förtroende och engagemang.

Säker arbetsplats

Varberg Energi vill att vår arbetsplats skall vara fri från olyckor och att alla skall kunna arbeta säkert utan att skadas, varken fysiskt eller psykosocialt. Vi uppmuntrar till att anmäla alla typer av avvikelser, riskobservationer, tillbud och olyckor för att förebygga skador och få en säker arbetsplats.

Under 2020 inträffade två olycksfall med sjukskrivning. Då hade det gått nästan tre år (1090 dagar) utan någon sådan händelse. Det tar vi som kvitto på att vi har ett fungerande förebyggande säkerhetstänk.

FN:s globala mål grön ikon nummer 3 Hälsa och välbefinnande
FN:s globala mål vinröd ikon nummer 8

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #3 – Hälsa och välbefinnande och #8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Läs om vårt hållbarhetsarbete på sidan Strategi-Hållbarhet