Strategi – Innovation

Både teknikutvecklingen och energisystemet förändras snabbare än någonsin tidigare. Det för med sig att vi ständigt behöver vara lyhörda och ta del av nya lösningar för att kunna bibehålla vår konkurrenskraft.

På Varberg Energi har vi orden Kunskap, Nytänkande, Framåtanda och Mod som våra värderingar och vi har en historia av att vara pionjärer på marknaden där vi gärna visar vägen till ett mer hållbart samhälle.

Vårt affärsområde Inforgi arbetar ständigt med att se över våra befintliga affärer samtidigt som de utvärderar nya samarbetsformer och marknader.

Fjärrkyla

I takt med att klimatet blir varmare och att fastigheter tenderar att byggas med större fönsterpartier hör kunder av sig och efterfrågar kyla i allt större utsträckning. Varberg har förmånen att ligga placerad nära Kattegatt som under större delen av året är ett kallt hav. Tekniken går ut på att pumpa det kalla vattnet genom en stor kylväxlare och låta kylan möta ett distributionsnät där den sedan växlas över till fjärrkylanätet och ger oss möjligheten att distribuera sex grader kallt vatten till stora delar av centrum i Varberg.

Under sommaren när solen värmer havet och vattentemperaturen blir för varm används istället spillvärmen från Södra Cell Värö för att producera fjärrkyla via en absorptionskylmaskin. På så sätt får vi en kylaproduktion som är helt och hållet baserat på återvunnen kyla och frikyla från havet. Mer resurseffektivt än så blir det inte!

illustration i genomlysning över hur fjärrkyla fungerar

Med fjärrkylan slipper kunderna investera i individuella kylmaskiner som står på tak och ger ifrån sig buller. Dessutom minskas både elanvändningen och framförallt köldmedier som är miljö- och brandfarliga och som dessutom för med sig omfattande administration för kunderna. Varberg Energi har under året påbörjat en förstudie kring potentialen med fjärrkyla och allt tyder på att det finns goda möjligheter att satsa på en sådan produkt och på så sätt framtidssäkra stadens inomhusklimat på ett resurseffektivt sätt.

ChargeNode

Vi har efter flera års samarbete med ChargeNode nu ett hållbart och tekniskt modernt laddsystem att erbjuda våra kunder. Genom att flera kan dela på en laddstation krävs mindre antal komponenter och mindre materialåtgång. Genom att dessutom använda komponenter i återvunnet material i så stor utsträckning som möjligt skapar vi produkter med maximal livslängd och minimal miljöpåverkan.

En elbil behöver sällan ladda mer än 2-3 timmar. Men i exempelvis en bostadsrättsförening står bilarna ofta parkerade betydligt längre, speciellt nattetid. Att då sätta en laddstation på varje p-plats ger låg utnyttjandegrad och därmed onödigt stora investeringar.

ChargeNodes innovativa laddteknik innebär att en central laddstation fördelar tillgänglig effekt till anslutna bilar och optimerar laddningen på varje bils parkeringstid, önskat laddbehov och batterikapacitet.

bilar står parkerade på rad framför elladdniongsbalk med eluttag

Optimerad laddteknik för elbilar genom ChargeNodes moderna lösning.
Bild: Joakim Blomquist.

Så många som 24 fordon kan dela på en laddstation och varje fordon kan ladda med upp till 22 kW. Systemet kan skalas upp till hundratals laddplatser. Med det här laddsystemet har vi pålitliga, anpassade och framtidssäkrade sättet att ladda elbilar. Samhället elektrifierar transportsektorn i hög takt och då känns det tryggt att kunna erbjuda ett laddsystem som motsvarar både kundens förväntningar och energisystemets tillgängliga kapacitet.

Vi tillför nya tjänster till stadsnätet

I samarbete med andra stadsnät och Kalejdo har vi skapat en plattform för nya tjänster i vårt stadsnät. Att utveckla produkter och tjänster tillsammans med andra är viktigt för oss och skapar både effektiva lösningar och en högre idékraft.

För att skapa mervärde för våra kunders investeringar i sina bredbandsanslutningar är det viktigt att vi kan tillföra nya tjänster så att anslutningarna både blir relevanta och uppfyller kundernas behov. Nu kan vi göra det genom att tjänsteleverantörer kan skapa IoT-baserade tjänster och leverera i vårt stadsnät. Det här gör att tjänster inom smarta hem såsom hemlarm och trygghetstjänster numera är tillgängliga i vårt stadsnät.

Ung kvinna sitter och fikar med gammal kvinna och de tittar tillsammans på en läsplatta

Nu finns det trygghetstjänster i vårt stadsnät.

Halland Tech Week

Under 2020 fick vi möjligheten att presentera vårt innovationsarbete på Halland Tech Week. Eventet är ett initiativ för att stärka Hallands innovationskraft genom att lyfta fram exempel på Halländska teknikbolag.

Vi pratade om hur vi utvecklat ett sätt att omsätta vår affärsidé till praktiska innovationsprojekt i vår vardag. Allt från hur vi jobbar med innovationsaktiviteter för våra medarbetare till hur vi träffar startup-företag att samarbeta med.

Innovation för oss är att ta vara på erfarenheter och dela med oss av dem till andra. Genom att dokumentera våra erfarenheter och reflektera över de innovativa satsningar som har gjorts skaffar vi oss kunskap för ett ständigt förbättringsarbete.

avbild youtube-klipp med två kollegor som håller ett framträdande med text Halland tech Week bakom sig på skärmen

Digital presentation av vårt innovationsarbete under Halland Tech Week.

Över 100 meter trätorn

Vi kunde bara inte låta blir när möjligheten gavs att än en gång vara först med en ny hållbar teknik. Vi finns till för att optimera vårt bidrag till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det förpliktigar förstås, så när dialogen med startupen Modvion inleddes under 2019 växte känslan av att ett vindkrafttorn i trä är helt rätt för oss.

Vindkraften både i Sverige och internationellt är i stark utveckling. Även om den i hög grad är fossilfri går det att ta ytterligare steg. Att konstruera tornet i trä är ett djärvt sådant. Det minskar koldioxidavtrycket med 30%, gör tornet starkare och medför att transporterna underlättas betydligt. Det blir inte så långa enheter (tornet består av moduler som fogas samman) och mycket lättare vilket på många platser har stor betydelse för framkomligheten. Den lägre vikten skapar också möjligheter för än högre och effektivare torn från Modvion framöver.

Genom att vara den första köparen till ett trätorn på över 100 meter fortsätter Varberg Energi visa vägen och inte minst bidra till ett fossilfritt samhälle. I slutet på 2022 är planen att verket ska producera förnybar el.

vindkraftverk som byggs upp en kran med ett färdigt kraftverk i bakgrunden

Vi tar ytterligare ett steg mot fossilfritt med vindkraftverk i trä.
Bild: pressbild Modvion.

FN:s globala mål gul ikon nummer 7
FN:s globala mål vinröd ikon nummer 8

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #7 – Hållbar energi för alla och #8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Läs om vårt hållbarhetsarbete på sidan Strategi-Hållbarhet