Miljöstatistik 2020

Egenproduktion av förnybar elenergi 2020201920182017
Total vindel (MWh) 95 90787 57881 24993 886
Total vattenel (MWh) 22 51424 23418 35625 858
Total solel (MWh) 3 3513 3353 1612 866
- - - - - - -
Fjärrvärmeproduktion centrala nätet (MWh) 177 962184 545187 323184 392
Fjärrvärmeproduktion närvärmenäten (MWh) 15 85817 28617 66112 225
Bränslemix in i fjärrvärmesystemen (MWh) 2020201920182017
Restvärme (processförluster från Södra Cell i Värö) 141 948132 525143 663123 803
Biobränsle (6)54 23066 16461 99371 769
Fossilbränsle 02521 2861 573
Andel restvärme av total bränslemix % 72666963
Andel förnybar energi av total bränslemix % 10099,999,499
Energiförbrukning i egna fastigheter (kontor/lager/värmeverk)2020201920182017
Fjärrvärme (MWh) (1, 2) 366385415414,6
El (MWh) (2)1 2861 3251 3641 375
Fjärrvärmeanvändning per anställd (MWh) (2)3,053,343,603,76
Elanvändning per anställd (MWh) (2)10,7111,5211,8612,5
Materialåtervinning 2020201920182017
Järn (ton)32,225,535,429,9
Övriga metaller (ton) 21,524,523,519,3
Drivmedel/fordon (3)2020201920182017
Bensinförbrukning (l) 2 3885 9686 7735 824
Dieselförbrukning (l) 7662 7239528 202
Gasförbrukning (8) (Nm3) 4 1565 9348 30010 738
Ecopar biodiesel (l) 28 15122 68425 9617 895
El (kWh) 10 8128 4155 2954 430
Andel fossilfritt bränsle egna transporter 90737560
Körsträcka per anställd/km (4)3 0233 7623 6163 944
Totala koldioxidutsläpp från egna transporter i ton 2020201920182017
Bensin 5,0813,3914,6313,11
Diesel/Ecopar (7)1,826,432,2046,28
Naturgas (8)1,414,827,4021,82
Koldioxidutsläpp per anställd 0,070,210,220,74
Tågresor (5)2020201920182017
Antal resta km med tåg 9 07552 27193 994100 176
Reducering av CO2ton i jämförelse med bil 1,096,4311,5612,32
  1. Ej graddagskorrigerade värden.
  2. El i värmeverket, fastighets- och verksamhetsel men inte processel, samt el till fastigheten i Tvååker. Fjärrvärme till lokaler i värmeverket och kontor/lager Västkustvägen. 
  3. Drivmedel till arbetsfordon och tjänstebilar.
  4. Arbetsfordon, tjänstebilar, egen bil/förmånsbil i tjänst.
  5. Inkluderar tågresor beställda genom SJ. På grund av Coronapandemin minskat resande 2020.  
  6. Bränslemix 2020, Flis 21 886 MWh, pellets och briketter 17 149 MWh, bioolja 1 701 MWh, biobränsle Södra Cell 4 311 MWh, biogas 3 694 MWh, rötgas 5 488 MWh.
  7. Eco-ParBio har fr o m slutet av 2017 ersatt diesel i våra dieselfordon. Bränslet är 100% förnybart. Diesel tankas endast vid enstaka tillfällen t ex då man befinner på resa långt från vårt tankställe för Ecopar 
  8. 60% biogas enligt leverantör fram till juni 2020, därefter avtal om 100% biogas.