Varberg Energis affärsfilosofi – Vi ska optimera vårt bidrag till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling – genomsyrar allt vi gör i vardagen. Vi ska utveckla tjänster och produkter som förenklar för kunden och kundens kund att medverka till ett hållbart samhälle. De ska baseras på våra energioptimeringstjänster, förnybar el- och värmeproduktion samt vår infrastruktur; el-, gas- och fjärrvärmenät samt IT-nät.

Att bygga ut fibernät och fjärrvärmenät men även förnybar elproduktion och framtidssäkra vårt elnät samt ha god anläggningskännedom är viktigt för vår framtida utveckling. Vi ska vara ett företag med långsiktiga och förtroendefulla relationer och vi arbetar gärna med partners för att lösa vårt uppdrag. Alla våra medarbetare ser till att strategierna blir verklighet och generar god lönsamhet.

Strategisk plattform

Den växande kraften i en hållbar och levande organisation

Illustration över vår plattform med en stor ek i bakgrunden
ett par män går i skogen tillsammans med sina barn

Hållbarhet

Vi har en lång tradition av att ta hållbarhet på allvar och pratar gärna och ofta om att öppenhet och mångfald är en naturlig del i framgångsrika samarbeten. Såväl internt som externt.

Hållbarhet

Effektivitet

I takt med att Varberg växer och att vi får allt fler kunder blir vår verksamhet allt mer ansträngd. Samtidigt utvecklas nya system och ny kompetens tillgängliggörs på arbetsmarknaden. Vi har valt att ha effektivitet som ett av våra strategiska områden för att ständigt jobba med att förbättra våra arbetssätt, system, medarbetare, produkter och tjänster.

klocka på en mansarm och en dator i bakgrunden
klocka på en mansarm och en dator i bakgrunden

Effektivitet

I takt med att Varberg växer och att vi får allt fler kunder blir vår verksamhet allt mer ansträngd. Samtidigt utvecklas nya system och ny kompetens tillgängliggörs på arbetsmarknaden. Vi har valt att ha effektivitet som ett av våra strategiska områden för att ständigt jobba med att förbättra våra arbetssätt, system, medarbetare, produkter och tjänster.

energi-bubbla i rosa och lila med svart bakgrund

Innovation

Både teknikutvecklingen och energisystemet förändras snabbare än någonsin tidigare. Det här för med sig att vi ständigt behöver vara lyhörda och ta del av de moderna lösningarna för att kunna bibehålla vår konkurrenskraft.

Position

Varberg Energi är till största del verksamma på den lokala marknaden. Däremot har vi med elhandelsaffären en större nationell marknad att agera på samtidigt som vi vill visa våra branschkollegor och nationella beslutsfattare att en omställning till ett mer hållbart samhälle går att genomföra med bra samarbeten och en stor skopa mod.

Stor reklambanner för varberg Energi uppsatt på Gunnnebo-stängsel i kurvan på Varberg Energi Arena
Stor reklambanner för varberg Energi uppsatt på Gunnnebo-stängsel i kurvan på Varberg Energi Arena

Position

Varberg Energi är till största del verksamma på den lokala marknaden. Däremot har vi med elhandelsaffären en större nationell marknad att agera på samtidigt som vi vill visa våra branschkollegor och nationella beslutsfattare att en omställning till ett mer hållbart samhälle går att genomföra med bra samarbeten och en stor skopa mod.

Vägen till framgång