Stadsnätet ger trygghet i hemmet

Nya tjänster i stadsnätet ska göra det möjligt för äldre att bo kvar längre i hemmet. Något som leder till ökad trygghet både för våra äldre kommuninvånare och deras nära och kära.

Med en demografi som går åt att vi blir allt fler äldre kan den moderna tekniken möjliggöra att vi under trygga former kan bo kvar hemma längre. Det är syftet med Omsorgsportalen, en plattform för olika trygghetstjänster som vi, i samarbete med Mediateknik i Varberg och telekombolaget Sappa, nu introducerat i stadsnätet net@seaside.

– När vi blir fler äldre och de traditionella trygghetstjänsterna kanske inte räcker till behöver vi använda tekniken till att möjliggöra för våra äldre att bo kvar hemma under trygga former, säger Lars Wessman, enhetschef IT på Varberg Energi.

Omsorgsportalen är en öppen plattform där olika leverantörer kan erbjuda hela skalan av trygghetstjänster. Allt från enklare tjänster som rörelsesensorer, rökdetektorer, sensorer som registrerar om spisen är på eller om fönster eller dörrar står öppna, till avancerade armband som förutom puls kan mäta en mängd olika värden. Behoven skiljer sig från person till person och tjänsten kan skräddarsys därefter.

– Vi för diskussioner dels med privatpersoner om deras olika behov i olika skeden av livet och dels med kommunen om vilka behov som finns och hur dessa trygghetstjänster kan hänga ihop med, och underlätta, kommunens arbete, säger Lars Wessman.

baksidan på en router och ett par händer som placerar kablar i uttagen.

Bostadsswitchen kan via net@seaside nu även anslutas till Omsorgsportalen.

Välfärdsbredband

En styrka med Omsorgsportalen är att det är ett så kallat välfärdsbredband som innebär att det varken behöver bredbandsuppkoppling eller dator för att fungera. Istället kopplas allt in genom den bostadsswitch som finns hos alla kunder som är anslutna till stadsnätet net@seaside.

– Traditionellt sett har tjänsterna i stadsnätet bestått av TV, telefoni och internet. Nu har vi också utökat med detta. Många äldre kanske inte vill ha eller har behov av en bredbandstjänst och då är det en styrka att vi kan vi erbjuda denna typ av tjänst ändå, säger Lars Wessman.

Tanken är att Omsorgsportalen ska fungera som ett komplement till kommunens trygghetstjänster. Med ett vanligt trygghetslarm är det upp till användaren själv att manuellt trycka på en larmknapp. Men det kan finnas situationer då det inte är möjligt att tycka på en knapp. Kanske har personen ramlat och är medvetslös eller kan på annat sätt inte förmås att larma på egen hand.

Med Omsorgsportalens tjänster kan sensorer registrera avvikelser i rörelsemönstret och automatiskt slå larm om att någonting inte står rätt till. Helt enkelt en extra trygghet såväl för de äldre som för deras anhöriga. Något som är högaktuellt, inte minst efter det senaste årets ökade otrygghet i och med coronapandemin.

– Coronasituationen har om inte annat satt fokus på det här, när man kanske inte kan eller bör träffa sina äldre släktingar. Sedan finns det också många som har sina föräldrar boende långt bort och då blir detta en extra trygghet på distans, säger Lars Wessman.

Förutom Omsorgsportalen finns ytterligare välfärdstjänster i stadsnätet. Vår samarbetspartner Kalejdo har en öppen plattform där det förutom en trygghetstjänst också finns tjänster för larm och smarta hem. I Kalejdos öppna plattform använder alla olika leverantörer samma app för att hantera sina typer av sensorer.

– Omsorgsportalen och Kalejdos lösning kompletterar varandra bra. De ger tillsammans en stor bredd av olika tjänster och tjänsteleverantörer, samtidigt som de har lite olika innehåll och funktionalitet, avslutar Lars Wessman.

närbild porträtt på Lars Wessman framför kontorshus

Lars Wessman, affärsområdeschef för IT, är nöjd med satsningen på Omsorgsportalen.

FN:s globala mål grön ikon nummer 3 Hälsa och välbefinnande
FN:s globala mål orange ikon nummer 9 Hållbar industri och infrastruktur

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #3 – Hälsa och välbefinnande och #9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Läs om vårt hållbarhetsarbete på sidan Strategi-Hållbarhet