Ökad tillgänglighet i nätet ger trygghet

Efter många års utbyggnad av fibernätet når Varberg Energis stadsnät net@seaside nu runt 98 procent av hushållen i kommunen. Inte minst viktigt under ett år präglat av coronapandemin där restriktioner och människors säkerhet gjort det nödvändigt för många att jobba hemifrån.

Under lång tid har Varberg Energi arbetat med att öka tillgängligheten i stadsnätet net@seaside. Det handlar om att bygga ut fibernätet, både vad gäller kapacitet och att nå fler kunder. När man talar om fiberutbyggnad skiljer man på antal hushåll nära fiber och fiberanslutna hushåll. Medan den första benämningen menar den fysiska möjligheten att ansluta sitt hushåll eller sin verksamhet till fibernätet avser den senare det faktiska antalet hushåll som är anslutna till fiber.

Med över 96 procent hushåll nära fiber ligger Varberg före riksgenomsnittet där motsvarande siffra är knappa 91 procent.

– Det är en trevlig siffra. Om vi bara tittar i år når vi tusen fler hushåll än under 2019, berättar Lars Wessman, affärsområdeschef IT på Varberg Energi, om bredbandsutbyggnaden under 2020.

Det är framför allt när det gäller landsbygden som fiberutbyggnaden i Varbergs kommun drar ifrån. Här når Varberg betydligt fler än riksgenomsnittet. Hela 87 procent för Varberg jämfört med 59 procent för riket.

– De senaste åren har utbyggnaden skett till stor del i den nordvästra delen av kommunen. Här är det mycket landsbygd och utbyggnaden tar lite längre tid än i tätbebyggt område, med de längre avstånden mellan fastigheterna och markavtal som måste upprättas, säger Lars Wessman.

plåtskylt på stålstolpar framför ladugård med text om fiberutbyggnad

Vårt fibernät sträcker sig långt ut på landsbygden.

Bygga bort utanförskap

Ett väl utbyggt fibernät är inte minst viktigt för att bygga bort digitalt utanförskap och för att skapa tillgänglighet och trygghet även för de kommuninvånare som bor långt från centralorten. Något som blivit högaktuellt under det gångna året där coronapandemin tvingat många att jobba eller studera hemifrån.

För att nå en rimlig prisnivå, men också för att slippa gräva upp gator och mark flera gånger, försöker Varberg Energi i största möjliga mån få till samförläggning av andra samhällsnyttigheter, som till exempel fjärrvärme eller vatten- och avlopp, i samma grävschakt.

Även om vi förhoppningsvis snart kan gå tillbaka till en mer normal verklighet efter pandemin gynnas kommuninvånarna i Varberg av den fortsatta utbyggnaden av fibernätet. Kunderna kan precis som i de andra tjänsterna i stadsnätet välja mellan olika tjänsteleverantörer och kan numera erbjudas supersnabbt bredband upp till 1000 megabit per sekund.

Fiberutbyggnaden i siffror (2019)

FN:s globala mål orange ikon nummer 9 Hållbar industri och infrastruktur
FN:s globala mål oragne ikon nummer 11 Hållbara städer och samhällen.

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och #11 – Hållbara städer och samhällen.

Läs om vårt hållbarhetsarbete på sidan Strategi-Hållbarhet