Lika för alla på webben

Information på internet ska vara lika tillgänglig för alla. Personer med olika funktionsnedsättningar ska inte uteslutas från att ta del av sådan information på grund av sin funktionsnedsättning. Det är syftet med webbdirektivet som vi liksom alla myndigheter, landsting och kommuner och kommunala bolag sedan förra hösten är skyldiga att följa. 

Användare surfar på internet med olika förutsättningar. Och dessa förutsättningar, exempelvis i form av olika funktionsnedsättningar, ska inte skapa hinder för individer från att ta del av samma information som andra. Det är själva grundtanken med webbdirektivet, eller webbtillgänglighetsdirektivet, som är ett EU-direktiv med syftet att öka webbplatsers tillgänglighet.

Analys blev startslottet

Rent praktiskt handlar det om att anpassa webbplatser med en design, information och grafik som alla kan ta till sig, oavsett funktionsnedsättning.

Som kommunalägt bolag omfattas vårt företag av lagkravet. Vår hemsida och alla våra webbsidor och dokument omfattas därmed av tillgänglighetsdirektivet. Därför är den hållbarhetsredovisning du nu läser tillgänglighetsanpassad för att möta de nya kraven.

– Vi kom snart fram till att vi behövde göra en tillgänglighetsanalys av vår hemsida. Det blev startskottet för oss och vi fick fatt på ett företag, som har arbetat med dessa frågorna länge och själv har flera anställda med olika typer av funktionsnedsättningar, som kunde hjälpa oss med analysen, säger Eva-Lena Johnsson, marknadsförare på Varberg Energi, och fortsätter:

Datortangentbord med blindskrift och någon som använder det med sina händer

Oberoende av funktionshinder ska alla kunna ta till sig information och kommunicera digitalt.

– Vi började arbetet med vår hållbarhetsredovisning 2019 och fortsatte sedan med vår hemsida. Sammantaget är det ett otroligt omfattande arbete. Här funkar ingen snabbfix utan vi måste gå till botten med vad som funkar och inte funkar tillsammans med olika hjälpmedel. Vi måste se till att ha en bra webbkod som kan stödja dessa hjälpmedel och dessutom ha en snygg och funktionell design, säger Eva-Lena Johnsson.

Vi är inte ensamma om att ännu inte vara färdig i vår tillgänglighetsanpassning av hemsidan. Även många andra kommunala bolag och branschkollegor är bara i början av sin resa mot att göra webbsidorna tillgängliga för alla.

Lagkravet utökas

Och även om målet är att nå tillräcklig tillgänglighetsanpassning för att åtminstone nå upp till mellannivån på en godkänd tregradig kravskala kommer arbetet att fortsätta löpande. Med Japan som förebild där myndigheter och företag länge har arbetat med inkluderande design och tillgänglighet för alla finns det fortfarande mycket att göra:

– Detta är ett pågående dokument där det alltid kommer att gå att förbättra tillgängligheten ytterligare. Det gäller inte bara myndigheter, landsting och kommuner utan skvätter över också till alla leverantörer till myndigheter. Och kraven kommer att skruvas åt ytterligare till att också omfatta privata aktörer, säger Eva-Lena Johnsson.

Att webbdirektivet har blivit ett lagkrav ser vi som en positiv utveckling och tillgänglighetsanpassning av våra webbsidor är numera en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. För oss är det självklart att alla, oavsett förutsättningar, ska kunna ta del av den information vi förmedlar.

flicka med solglasögon och rosa toppluva håller upp skylt med text Stronger together

Inkluderande design ska få alla att kunna vara med i diskussioner och annat på webben.

Fakta: Webbdirektivet

Webbdirektivet, eller Webbtillgänglighetsdirektivet, är ett EU-direktiv med syftet att öka webbplatsers tillgänglighet. Detta för att en webbplats alla besökare, oavsett funktionsnedsättning, ska ha samma förutsättningar att ta till sig informationen. Direktivet innebär att hela Europa får samma minimikrav vad gäller digital tillgänglighet. Från och med första januari 2019 gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i Sverige.

Webbdirektivet gäller alla organisationer som klassificeras som “offentligrättsliga organ”, vilket i princip omfattar alla upphandlande myndigheter. Myndigheter, kommuner och landsting är några av de organisationer som påverkas.

Webbdirektivet trädde i kraft den 1 januari 2019, men vad som gäller för olika typer av webbplatser varierar beroende på när de lanserats:

  • 23 september 2019: från och med detta datum berör direktivet nya webbplatser – webbplatser som offentliggjorts efter den 23 september 2018.
  • 23 september 2020: från och med detta datum berörs befintliga webbplatser –webbplatser som offentliggjorts innan 23 september 2018.
  • 23 juni 2021: från och med detta datum berörs publika appar.

Källa: consid.se

Fakta: Funktionshinder eller funktionsnedsättning

När man talar om tillgänglighet för alla är det viktigt att skilja på begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning. Enligt Socialstyrelsens definition är funktionshinder ”en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen”.

Funktionshinder är alltså något som uppstår när det finns ett glapp mellan individens förmågor och omgivningens krav. En funktionsnedsättning kan vara bestående som en synskada eller en kognitiv funktionsnedsättning men också tillfällig där en bruten arm, en bullrig omgivning eller en småbarnsförälder som bär barn på ena armen under dagarna är några exempel.

Källa: webbriktlinjer.se

FN:s globala mål cerise ikon nummer 10 Minskad ojämlikhet

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #10 – Minskad ojämlikhet.

Läs om vårt hållbarhetsarbete på sidan Strategi-Hållbarhet