Mångfald som framgångsfaktor

En ökad mångfald, där medarbetare får bidra med olika perspektiv och idéer, ger en bättre och mer produktiv arbetsplats. En fråga som är ständigt aktuell i en bransch som är så traditionellt mansdominerad som vår.

– Jag tror att det behövs både män och kvinnor på arbetsplatsen med olika perspektiv och erfarenheter, säger Anna Lidhem-Antonsson, planeringsingenjör på Varberg Energi.

Att energibranschen av tradition är mansdominerad, och att det fortfarande ser ut så här, är inga nyheter. Men jämfört med tidigare finns det en ökad medvetenhet om strukturerna i branschen och på vår arbetsplats arbetar vi aktivt för att förändra situationen.

Även om vi inte har ett uttalat mål att nå vissa faktiska mätetal, har vi ett övergripande förhållningssätt i organisationen där vi tar hänsyn till mångfald när vi tar in praktikanter, rekryterar medarbetare och sätter samman arbetsgrupper. Det gäller inte bara jämlikhet mellan könen utan också en blandning av olikheter såsom kulturer, etniciteter och åldrar.

Kvinnor och män i olika åldrar oh etniciteter sitter vid ett bord och arbetar vid laptops och hjälper varandra

En blandning av olikheter är det optimala på en arbetsplats.

En tredjedel kvinnor

Av totalt 122 anställda inom organisationen under 2020 var 30 procent kvinnor. Det är en minskning mot föregående år (33 procent) men fortfarande bättre än branschen som helhet där motsvarande siffra var 23,5 procent 2017. Förändringarna mot en mer jämställd verklighet i energibranschen går dock fortfarande i långsam takt. Den ojämna könsfördelningen beror bland annat på att få kvinnor utbildar sig till yrken som utgör en del av vår organisation. Inte minst på elnät- och entreprenadsidan där mansdominansen närmast är total. Men det finns trots allt tecken på att gamla strukturer börjar luckras upp.

– När jag pluggade till energiingenjör med inriktning elkraft på högskolan var det en del kvinnor på min utbildning, så jag tror att det finns ett större intresse för branschen hos kvinnor jämfört med hur det sett ut tidigare, säger Anna Lidhem-Antonsson.

Anna arbetar med planering av laddinfrastruktur och gatubelysning på vår entreprenadavdelning.

– På entreprenadsidan där jag arbetar är det mest män, men jag upplever inte att man känner av det. Jag blir lika behandlad som alla andra i arbetsgruppen, säger Anna.

På senare tid har det gjorts framsteg för att bryta de traditionella könsrollerna men det finns fortfarande mycket att jobba med. Inte minst att få fler kvinnor att intressera sig för branschen. Något såväl branschorganisationerna som vi själva arbetar med. I vårt fall bland annat genom våra samarbeten med skolor som Peder Skrivare-gymnasiet och Campus Varberg.

Närbild av Anna Lidhem-Antonsson med suddig kontorskorridor bakom sig

Anna Lidhem-Antonsson är planeringsingenjör på Entreprenad.

– För att det ska bli fler kvinnor tror jag att man måste synliggöra branschen och visa att vi vill ha fler kvinnor hit. Och gärna börja marknadsföringen så tidigt som möjligt, i grundskolan och på gymnasiet innan det är dags att söka till högskolan, säger Anna.

Hon får medhåll av kollegan Maria Karlsson, energimontör på Varberg Energi:

– Jag tror att det är så man behöver göra för att få fler tjejer att intressera sig för branschen. Att gå ut till grundskolor och informera om de här yrkena. Det var så jag själv kom in på den här banan. Genom en sommarkurs som syftade till att få in fler tjejer på El- och energiprogrammet.

Hos Maria väcktes intresset för branschen tidigt och under sin studietid på El- och energiprogrammet på Peder Skrivare-gymnasiet gjorde hon vid upprepade tillfällen praktik hos oss.

Maria Karlsson sitter i gula arbetskläder framför ett öppet kabelskåp och kopplar el

Elmontör Maria Karlsson är nöjd med sitt yrkesval.

Efter avslutad studietid för drygt tre år sedan återvände hon till vårt företag och arbetar här med att koppla högspännings- och lågspänningsledningar i elnätet. Precis som Anna Lidhem-Antonsson jobbar Maria Karlsson på entreprenadavdelningen. Och inte heller Maria upplever att det görs någon skillnad för att hon är kvinna på en mansdominerad arbetsplats:

– Jag trivs mycket bra. Vi har en stark grupp och jag känner inte att jag får mindre plats för att jag är kvinna, utan att jag får lika mycket plats som alla andra.

Både Maria och Anna rekommenderar varmt andra kvinnor att söka sig till branschen.

– Det är bara att testa. Som tjej kanske man inte tänker på att det här kan var något för mig. Men det är ett kul arbete som passar alla oavsett kön, säger Maria.

– Jag rekommenderar verkligen andra kvinnor att söka sig till energibranschen. Det är intressant, varierande och utvecklande, säger Anna.

Arbetar för mångfald

För oss är mångfald på arbetsplatsen en viktig framgångsfaktor och en övergripande inställning som vi har med oss i allt vi gör. Mångfald berikar arbetsklimat, dialog och beslutsfattande genom olika perspektiv och infallsvinklar. Det är något vi är övertygade om ökar attraktionskraften för oss som företag och gör vår arbetsplats mer intressant, öppen och tillåtande. Vilket i sin tur ger ringar på vattnet genom att locka nya personer till oss, som i sin tur kan bidra med ytterligare idéer och perspektiv.

– Vi vill ha fler kvinnor på arbetsplatsen. Här handlar det om ett övergripande förhållningssätt där vi tar hänsyn till mångfald när vi tar in praktikanter, rekryterar medarbetare, är ute och informerar om vår bransch samt i styrgrupperna vi är aktiva i, säger Charlotte Larsson, HR-chef Varberg Energi.

 

Förändringsarbete

Att energibranschen fortfarande är mansdominerad beror bland annat på strukturer där olika yrken traditionellt kopplats till kön och ungas val därefter gällande utbildning och karriär. Men strukturerna går att förändra. Inte bara vad gäller jämställdhet utan också gällande mångfald på andra plan, vilket gynnar utvecklingen och innovation på företaget.

– Vi ska vara medvetna om strukturfördelningen, att det är så här det ser ut. Och aktivt arbeta för att motverka detta och fortsätta det arbetet tills vi är i mål, avslutar Charlotte.

Fakta:

I juni 2019 publicerades rapporten Strukturomvandling och akademisering – energibranschen är i förändring som ger en helhetsbild av energibranschens förändring avseende åldersdemografi, utbildnings- och härkomstutveckling, forsknings- och utvecklingsintensitet och branschens allmänna attraktionskraft. Bland mycket annat kartlade den omfattande rapporten, framtagen av Energy Competence Center (ECC) på uppdrag av Energimyndigheten, Energiföretagen Sverige och Mälardalens högskola, jämställdhet och mångfald i energibranschen.

Jämförelsetalen som gjorts mellan 2007 och 2017 visar att det är lång väg kvar innan energibranschen blir jämställd. År 2007 var andelen män respektive kvinnor utifrån samtliga anställda 23,4 procent kvinnor. Tio år senare, år 2017, förhöll sig siffran på nästan exakt samma nivå, 23,5 procent kvinnor.

När det gällde chefer på alla nivåer var siffran för 2017 22,2 procent, en ökning med 6,6 procentenheter, från 15,6 procent år 2007.

FN:s globala mål röd ikon nummer 5 Jämställdhet

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #5 – Jämställdhet.

Läs om vårt hållbarhetsarbete på sidan Strategi-Hållbarhet