Hållbar öppenhet

Öppna Företag är en plattform för näringslivet i Varberg där medlemsföretagen genom öppenhet bidrar till social hållbarhet och samtidigt ökar sina medarbetares kreativa potential och företagets konkurrenskraft.

För oss på Varberg Energi ser vi det som en viktig framgångsfaktor att personalen trivs och känner sig sedda och hörda. På så vis skapas en trygg arbetsmiljö där medarbetarna får modet att våga komma med idéer som leder till företagsutveckling och i förlängningen även ett bättre samhälle.

Plattformens slogan ”Konkurrenskraft genom öppenhet” bygger på resultat från forskning som tydligt visar på kopplingen mellan öppenhet, mångfald, kreativitet och lönsamhet, vilket ger vinster för både människor, företag och samhälle.

Målsättningen är att Öppna företag ska gälla för hela näringslivet. Värderingarna som präglar föreningen ska vara en självklarhet för alla företag. Genom att lyfta fram goda exempel kan Öppna företag med stolthet visa att halländska företag är öppna, demokratiska och inkluderande.

fyra händer som håller var sin pusselbit som passar i varandra

Många faktorer bidrar till ett bättre samhälle och företagsklimat.

Inställda aktiviteter

På grund av covid-19 har väldigt många av de planerade aktiviteterna fått ställas in. Öppna samtal är nämligen svåra att genomföras digitalt och därför har man flyttat på aktiviteter, avvaktat, bokat om och ställt in. Då restriktionerna inte vill släppa kommer möten ändå att genomföras digitalt framöver, tills människor kan mötas på riktigt igen.

Föreningen har ändå hållit tre workshops för att diskutera öppenhet, hur det kan kommuniceras och vilka aktiviteter som skulle ge bäst genomslag. Resultat från dessa workshops har gett ett bra underlag till verksamhetsplanen 2021.

FN:s globala mål vinröd ikon nummer 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Läs om vårt hållbarhetsarbete på sidan Strategi-Hållbarhet