Social hållbarhet

För oss innebär socialt ansvarstagande om att bry sig om. Det innebär till exempel att se alla människors lika värde, oavsett hudfärg, religiös tillhörighet, sexuell läggning eller nationalitet. Det handlar om självklara mänskliga rättigheter helt enkelt. Här gör vi redan en del, men nu vi vill göra ännu mer.

Det innebär också att på bästa sätt förvalta det uppdrag som Varbergs kommun gett oss – det att se till så att vi som bor här kan känna oss trygga genom att allt det där vardagliga och viktiga fungerar.

Det som handlar om sånt som bra och fungerande gatubelysning, ett stabilt elnät som gör att vi sällan, eller i princip aldrig, har några strömavbrott. Att alla kan ha det varmt och skönt inomhus och att vi kan ha kontakt med hela världen via tv och internet. Sånt som vi kanske ofta tar för givet – just för att det fungerar.

KORTA SOCIALA HÅLLBARHETSFAKTA OM OSS

Pristagare 2020:
VARBERG FÖR MUSIKHJÄLPEN

text fyra år verifierade enligt socialt ansvarstagande iso 26000

Vi lyser upp Varberg med

illustration led-belysning underifrån

13 175

LED-belysningspunkter

skadefria dagar för personalen utan sjukskrivning

illustration av gammaldags lila balansvåg med tecknen för man och kvinna i var sin balansskål

Jämställt
LEDNINGSTEAM

illustration lila ansiktsnasker glad och ledsen samt fotboll, hjärta och musiknoter

Vi stödjer det lokala föreningslivet

socialt engagemang

Calle Karlsson står framför en musikstudios kontrollbord med priset, tavlan, i handen

Omtanke ger energi

Med en omvärld i gungning är det extra viktigt att vi alla gör vad vi kan för att hjälpa till. Och det finns gott om människor som tillsammans eller på egen hand bidrar till en bättre värld. Något som vi har valt att uppmärksamma under året.

Mångfald ger framgång

Blind person som använder datorn med punktskriftdatorskärm

Lika för alla på webben

Information på internet ska vara lika tillgänglig för alla. Personer med olika funktionsnedsättningar ska inte uteslutas från att ta del av sådan information på grund av sin funktionsnedsättning. Det är syftet med webbdirektivet som vi liksom alla myndigheter, landsting och kommuner och kommunala bolag sedan förra hösten är skyldiga att följa. 

Trygghet i hemmet

Nya tjänster i stadsnätet ska göra det möjligt för äldre att bo kvar längre i hemmet. Något som leder till ökad trygghet både för våra äldre kommuninvånare och deras nära och kära.

Kvinna ger instruktioner till pensionär om internet
Kvinna ger instruktioner till pensionär om internet

Trygghet i hemmet

Nya tjänster i stadsnätet ska göra det möjligt för äldre att bo kvar längre i hemmet. Något som leder till ökad trygghet både för våra äldre kommuninvånare och deras nära och kära.

öppet kabeslskåp där man framifrån ser alla färgglada fiberkablar gå in genom ett hål i sidan

Ökad tillgänglighet

Efter många års utbyggnad av fibernätet når Varberg Energis stadsnät net@seaside nu runt 98 procent av hushållen i kommunen. 

Hållbar öppenhet

Öppna Företag är en plattform för näringslivet i Varberg där medlemsföretagen genom öppenhet bidrar till social hållbarhet och samtidigt ökar sina medarbetares kreativa potential och företagets konkurrenskraft.

vitt runt bord med hål i mitten med svarta stolar sett uppifrån
vitt runt bord med hål i mitten med svarta stolar sett uppifrån

Hållbar öppenhet

Öppna Företag är en plattform för näringslivet i Varberg där medlemsföretagen genom öppenhet bidrar till social hållbarhet och samtidigt ökar sina medarbetares kreativa potential och företagets konkurrenskraft.