Start 9 Om webbplatsen 9 Tillgänglighet på webbplatsen

Tillgänglighet på webbplatsen

För oss på Varberg Energi är social hållbarhet viktig och därmed även tillgängligheten för alla att kunna använda vår hemsida. Vi strävar efter att så många besökare som möjligt ska kunna använda vår webbplats.

Vår webbplatsen är skapad i WordPress och har anpassats tekniskt med hänsyn till tillgängligheten, med stöd för att navigera utan mus, tydligare kontraster samt anslutits till verktyget Talande Webb. Men det finns fortfarande mer att göra, och därför kommer ytterligare förbättringar att ske efter hand.

Vill du veta mer om Talande Webb? Länk till att läsa mer om Talande Webb (öppnas i nytt fönster)

 

Tillgänglighetsredogörelse

Detta är en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen. Här beskriver vi vilka kända brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Med anledning av tillgänglighetsdirektivet har vi under 2021 uppdaterat vår hemsida för den årliga hållbarhetsredovisningen och åtgärdat kända brister i design och funktion. Det innebär att hallbarhetsredovisning.varbergenergi.se nu ska vara möjlig att använda med hjälpmedel och möjlig att uppfatta.

Men arbetet fortgår och vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga:

 • Ett flertal pdf-er är ej tillgängliga. 
 • Beroende på bakgrundsbild är kontrasterna mellan bild och text för dålig på en del sidor och puffar.
 • Bilder kan sakna alternativa texter. Åtgärdas löpande.

Synpunkter på tillgängligheten

  Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till marknadsforing@varbergenergi.se
  • ring 0340-628800

   

  Tillsyn

  Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.
  Länk till Myndigheten för digital förvaltning- DIGG (öppnas i nytt fönster)

   

  Hur vi testat webbplatsen

  Vi har gjort en manuell självskattning (intern testning) av varbergenergi.se samt gjort kontroller med hjälp av programmen Monsido och Wave. Senaste bedömningen gjordes den 4 mars 2021.

  Redogörelsen uppdaterades senast den 4 mars 2021.