Kraft från ovan

Det är inte bara under sina gudstjänster församlingen i Värö-Stråvalla hämtar kraft från ovan. Utan också med hjälp av sin nyinstallerade solcellspark. Med Varberg Energis första sålda och installerade kundägda solcellspark har Värö-Stråvalla blivit den första koldioxidneutrala församlingen i Sverige.

Kyrkan i Värö ligger idylliskt utplacerad mellan fält och betesmarker. En kyrka som ger intrycket av en plats i harmoni med naturen eller, om man så hellre vill, vår herres hage. 

Med det i åtanke är det kanske inte så svårt att föreställa sig att just denna kyrkoförsamling länge varit en föregångare inom Svenska kyrkans omställning mot en fossilfri framtid. Församlingen, vars upptagningsområde består av Bua kyrka, Värö kyrka och Stråvalla kyrka, installerade redan 2008 de första solcellspanelerna på kyrktaket i Bua.

Med tiden blev solcellerna på församlingens kyrkobyggnader allt fler vilket gav ett gott tillskott till församlingens elförsörjning. Kyrkan ville emellertid gå ett steg längre, producera ännu mer egen fossilfri el och därmed bli helt koldioxidneutrala. Men när det inte längre fanns några tak där det var möjligt att montera solceller på valde församlingen istället att satsa på en solcellspark på marken. Närmare bestämt 405 solpaneler med en total installerad effekt på närmare 150 kilowatt, belägen på ett fält alldeles i anslutning till Värö kyrka.

Anders karlsson står bredvid solcellsparken en solig dag

Anders Karlsson, fastighets- och kyrkogårdsansvarig  

– Vi har jobbat hårt med vår energieffektivisering sedan slutet av 1990-talet. Trots att vi har byggt ut våra byggnader med drygt 500 kvadratmeter har vi ändå lyckats halvera vår elförbrukning sedan dess. Och med vår nya solcellspark kommer vi inte bara bli helt självförsörjande på el utan till och med producera ett överskott. Så nu är vi helt koldioxidneutrala i den egna driften, säger Anders Karlsson, fastighets- och kyrkogårdsansvarig Värö-Stråvalla församling.

Första kundägda solcellsparken

Värö-Stråvalla församlings nyinstallerade solcellspark i Värö är den första kundägda solparken som vi sålt och installerat. Något vi naturligtvis är väldigt glada och stolta över. Att det blev just vi som fick förtroendet har flera orsaker. Dels är församlingen elkund hos oss sedan tidigare och dels hade konsulten som togs in för att ro bygget i land arbetat tillsammans med oss under byggnationen av Solsidan. Därtill har församlingen en historia av miljömässigt bra val.

– Genomgående har Värö-Stråvalla församling gjort smarta val för att sänka sin energiförbrukning. Bland annat genom fjärrvärme och nu genom den nyinstallerade solcellsparken, berättar Christoffer Grimbeck, säljledare Energitjänster på Varberg Energi.

Trots att förutsättningarna således var goda inför bygget uppstod snart problem som ingen hade kunnat förutse.

En rad solceller i solcellspark med suddiga bruna blad i förgrunden

Solcellsparken placerades på ett stycke mark bredvid församlingshemmet.

– Parkens monteringssystem är beställt från norra Italien och när bygget startades upp i våras, mitt när coronapandemins första våg var som värst, visste ingen hur det skulle bli, berättar Christoffer Grimbeck. Men efter en del fördröjda leveranser kunde bygget ändå ros i land och parken färdigställdes för påkoppling i slutet av året. Och Värö-Stråvalla församling är mycket nöjda med affären.

– Vi har ett otroligt väl inarbetat samarbete med Varberg Energi sedan tidigare. Dels genom att vi är elkunder och att vi är den enda privata fjärrvärmekunden i Bua, säger Anders Karlsson och fortsätter:

– Och vår solcellspark är en både miljömässigt och ekonomiskt bra affär. Anläggningen kommer att betala sig inom 8–10 år och därefter får vi en enorm hävstångseffekt, där vår elförbrukning i princip blir helt gratis och vi kan flytta över överskottet till vår övriga verksamhet.

Föredöme inom kyrkan

Solcellsparken har rönt en hel del uppmärksamhet. Inte minst i Svenska kyrkans egna kanaler där församlingen ses som en föregångare inom Svenska kyrkans strävan mot Agenda 2030, där målet är att hela organisationen ska bli koldioxidneutrala fram till 2030. Därför har solcellsparken i Värö blivit en referensanläggning dit andra kyrkoförsamlingar kan förlägga studiebesök som inspiration till sin egen resa mot den fossilfria omställningen.

– Vi vill vara ett föredöme inom kyrkan när det gäller omställningen mot att bli koldioxidneutrala. Med vår satsning på solceller vill vi visa att det inte är en svår omställning utan tvärtom väldigt enkelt och dessutom ekonomiskt fördelaktigt att komma igång. Genom aktiva val kan alla dra sitt strå till stacken för att producera den el som behövs för att ersätta de energikällor som ska fasas ut, säger Anders Karlsson.

Värö kyrka i solsken

Värö-Stråvalla församling har blivit ett föredöme inom Svenska kyrkan.

Ytterligare en anledning till att bygget förtjänar uppmärksamhet är att parken kan producera mer el än den installerade effekten. Den beräknas nämligen kunna ge omkring 160 kW istället för de installerade 150 kW.

– Det är sällan en anläggning producerar mer än sin installerade effekt så detta är ganska unikt och beror på det mycket gynnsamma läge där parken är placerad, säger Christoffer Grimbeck.

– Eftersom parken är placerad på en åker har vi kunnat ställa den i exakt söderläge utan skuggning av träd. Det gör att anläggningen blir väldigt prisvärd per kilowatt. Så med facit i hand skulle vi ha byggt den här anläggningen för längesedan, säger Anders Karlsson.

Svenska kyrkan har tillverkat en film där man kan se och höra mer om Värö-Stråvalla Församlings satsning på förnyelsebar energi. 

 

filmlänk med text Kraft från ovan med kvällsbild över havet bakom
FN:s globala mål gul ikon nummer 7 Hållbar energi för alla

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #7 – Hållbar energi för alla.

Läs om vårt hållbarhetsarbete på sidan Strategi-Hållbarhet