Fler stationer i nätet när Varberg växer

Ett växande Varberg och framtidens ökade krav på elektrifiering ställer en hel del krav på infrastrukturen i vårt elnät. Därför har vi under året byggt eller ersatt betydligt fler nätstationer än tidigare. Något som ska ge säker tillgång till el för bostäder och verksamheter i staden även i framtiden.

Varberg är en stad i förändring. Med tunnelbygget i full gång och etableringen av nya stadsdelar och industriområden, behövs mer elenergi. Något vi vill möjliggöra och säkra upp genom att bland annat utöka antalet nätstationer i staden.

– Vi bygger för så långt vi kan se in framtiden. Och när vi bygger våra stationer så bygger vi med betydligt större kapacitet än vad som används idag. Nu utnyttjar vi kanske 50 procent av kraften. Så vi bygger för att vara redo både för en nära och lång framtid, säger Hans Ljungström, affärsområdeschef Elnät på Varberg Energi.

 

Utveckling som fortsätter

Du har säkert sett några av de nya nätstationerna som poppat upp på olika platser i Varberg under året. Små fyrkantiga hus i regnbågens alla färger som svarar för att transportera ner spänningsnivån från det centrala elnätet till den lokala elöverföringen till bostäder, kontorslokaler och infrastruktur.

Grön nätstation inne bland träd

Våt nätstation i nybyggda området Träslövs Trädgårdsstad.

Under året har vi byggt 14 nya nätstationer. Då stora etableringar som exempelvis tunnelbygget kräver egna anslutningar är några av de här stationerna tillfälliga och ska ersättas av andra anslutningspunkter, anpassade till annan infrastruktur, i takt med att staden växer fram.

Med det i åtanke är ändå antalet nybyggda nätstationer betydligt fler än under tidigare år, där ett genomsnitt snarare har legat på tre nya stationer per år. Och även i fortsättningen kommer det att behöva byggas fler anslutningspunkter än normalt.

– Den här utvecklingen fortsätter. Om än inte lika många som i år så absolut fler än vad vi är vana vid från tidigare, säger Hans Ljungström.

När vi bygger nätstationer gör vi det för att det ska vara hållbart för en lång tid framöver. Det handlar trots allt om stora investeringar och stora ingrepp i staden. Den initiala kostnaden för en ny nätstation eller ett ställverk kan ibland upplevas som hög, men för oss handlar det om att livscykelkostnaden ska bli så låg som möjligt. En nätstation består av olika komponenter som i sin tur har varierande livslängd men som helhet beräknas en nätstation ha en livstid på omkring 30–40 år. Därför handlar det om att välja kvalitet redan från början. Även om det kan innebära en hög initial kostnad minskar andra utgiftsposter som tillsyns- och underhållskostnader.

– Dessutom är det viktigt att ha med sig att vi bygger för framtiden, där nätstationerna ska kunna kopplas ihop med den digitala tekniken och där tanken är att de i framtiden ska vara helt fiberuppkopplade, förklarar Hans Ljungström.

gul betongvägg med skyltar varberg energi samt E123 baggens gränd

Samtliga nätstationer är märkta och numrerade.

Planeringen av vart stationerna ska placeras sker i möjligaste mån utefter de detaljplaner som finns och vilken typ av byggnation som ska utföras. Det kan emellertid vara något av ett vågspel att blicka långt in i framtiden och då gäller det att göra beräkningar på hur mycket vi ska bygga ut och vad framtidens stad kan komma att kräva i framtiden. En framtid som vi redan nu rustar för.

Fakta: Nätstation

En nätstation eller transformatorstation är en station för nedtransformering från högspänning till lågspänning i ett eldistributionsnät med en eller flera transformatorer. Dess viktigaste uppgift är att förändra spänningsnivå, fördela flödet av elström och att vaka över elnätets funktion.

De återfinns i eldistributionsnät som exempelvis försörjer en grupp av bostadshus, kontor eller handelslokaler. De kan vara utförda på olika sätt. Som ett mindre hus där all funktionalitet finns inom väggarna och där vi kan gå in i byggnaden. Eller som en liten station som är utomhusbetjänad.

Röd nätstation placerad vid parkering i bostadsområde

Nya nätstationen mitt i området Brunnsberg.

FN:s globala mål orange ikon nummer 9 Hållbar industri och infrastruktur
FN:s globala mål oragne ikon nummer 11 Hållbara städer och samhällen.

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och #11 – Hållbara städer och samhällen.

Läs om vårt hållbarhetsarbete på sidan Strategi-Hållbarhet