Ekonomisk hållbarhet

Energibranschen står inför stora utmaningar och vi, liksom de flesta andra, påverkas av både låga elpriser och en alltmer hårdnande konkurrens. Det gäller att ha kontroll på kostnaderna, men lika viktigt är att våga satsa på det vi tror på och att fortsätta arbeta för att nå våra uppsatta mål. Vi är ett ekonomiskt stabilt företag och genom att fortsätta ta kloka beslut ska vi vara det även i framtiden.

KORTA EKONOMISKA HÅLLBARHETSFAKTA OM OSS

illustration grön avatar

 nya elhandelskunder under 2020

illustration gröna gubbar på två rader

stycken nyanställda medarbetare under 2020

siffran tretton

mnkr i koncernbidrag till Varbergs Kommun

Illustration två fiberslangar

nyanslutna kunder till vårt stadsnät under 2020

illustration av ett grönt löv

Vi finansierar våra produktionsanläggningar med Gröna lån

 

%

av Varbergs kommuns invånare har nu möjlighet att ansluta sig till fiber

Anders Karlsson står bredvid en rad solceller

Kraft från ovan

Det är inte bara under sina gudstjänster församlingen i Värö-Stråvalla hämtar kraft från ovan. Utan också med hjälp av sin nyinstallerade solcellspark. Med Varberg Energis första sålda och installerade kundägda solcellspark har Värö-Stråvalla blivit den första koldioxidneutrala församlingen i Sverige.

Tid är pengar

Digitala fakturor och minskad manuell fakturahantering är några sätt vår ekonomiavdelning effektiviserat sitt arbetssätt. Något som sparar både miljö och pengar samt frigör tid för mer värdeskapande arbetsuppgifter.

timglas ensamt på bord med suddig bakgrund
timglas ensamt på bord med suddig bakgrund

Tid är pengar

Digitala fakturor och minskad manuell fakturahantering är några sätt vår ekonomiavdelning effektiviserat sitt arbetssätt. Något som sparar både miljö och pengar samt frigör tid för mer värdeskapande arbetsuppgifter.

Grön nätstation inne bland träd

Fler stationer i elnätet

Ett växande Varberg och framtidens ökade krav på elektrifiering ställer en hel del krav på infrastrukturen i vårt elnät.

En växande stad

Varberg växer så det knakar. Tunnelbygget och nya bostads- och industriområden innebär en hel del utmaningar med ledningsbyggnation och ökad kapacitet för våra verksamheter. Men det finns också möjligheter att ta till vara på när staden växer.

grävarbete mitt i gatan med kollegor som inspekterar när kranbil kommer med rör
grävarbete mitt i gatan med kollegor som inspekterar när kranbil kommer med rör

En växande stad

Varberg växer så det knakar. Tunnelbygget och nya bostads- och industriområden innebär en hel del utmaningar med ledningsbyggnation och ökad kapacitet för våra verksamheter. Men det finns också möjligheter att ta till vara på när staden växer.

man ska lyfta upp en skivstång

Verktyg för hållbarhet

Hållbarhet har tre dimensioner – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. I dagens samhälle ökar kraven på ett hållbart företagande hela tiden och en följd av det är att  vi behöver nya sätt att mäta och följa upp vårt hållbarhetsarbete.

Förvaltningsberättelser

Förvaltningsberättelse och bokslut – en översikt över vårt företags utveckling och resultat.

Två vindkraftverk på grön äng med blå himmel bakom
Två vindkraftverk på grön äng med blå himmel bakom

Förvaltningsberättelser

Förvaltningsberättelse och bokslut – en översikt över vårt företags utveckling och resultat.