Flera anledningar att fira jubilar

Hösten 2018 fyllde Flisan af Varberg fem år. Ett jubileum det finns flera anledningar att fira. Inte minst med tanke på ett för året färskt samarbete mellan Varberg Energi och VIVAB, där rötgas som tidigare facklats bort nu blir till fjärrvärme i vårt värmeverk. En affär med bara vinnare, såväl båda företagen som miljön.

Redan 2007 hade Varberg Energi och VIVAB en gemensam vision om en effektiv energiutvinning av rötgasen som produceras på Getteröverket. Och nu har visionen äntligen blivit verklighet. I somras slocknade facklan som länge brunnit vid VIVAB:s reningsverk. Överflödet av biogas som tidigare eldats upp blir nu till fjärrvärme vid vårt fjärrvärmeverk Flisan.

Under sommaren 2018 invigdes en ny biogaspanna på vårt värmeverk, där vi använder biogas från VIVAB till fjärrvärmeproduktion. Den nya biogaspannan kommer årligen att producera omkring 4,5 GWh värme. Även om det utgör en mindre del av vår totala fjärrvärmeproduktion blir den närproducerade biogasen ett bra komplement till vår övriga produktion och innebär framförallt stora miljövinster. Från att Getteröverket tidigare facklat bort överskottet av rötgas kommer all biogas som produceras vid reningsverket nu till användning.

Cirkulärekonomi

När vi skrev avtalet var utgångspunkten att samarbetet skulle gynna båda parter. Och så har det verkligen blivit. Samarbetet är ett utmärkt exempel på cirkulärekonomi. Varberg Energi köper rötgas producerad vid Getteröverket som blir till fjärrvärme i Flisan, och sedan säljer vi tillbaka fjärrvärme till VIVAB som används för uppvärmning av avloppsreningsverkets processer och lokaler. Med andra ord används fjärrvärme för att producera biogas och biogasen blir till fjärrvärme.  

Då Getteröverket är Flisans närmsta granne går en ledning direkt mellan våra anläggningar vilket gör att produktionen blir helt fri från transporter. Något som ger ytterligare miljövinster. Kort sagt ett samarbete mellan goda grannar som dessutom gör gott för miljön.

Biogas blir till fjärrvärme och fjärrvärmen producerar biogas.

Fjärrvärme istället för olja

Ett större fjärrvärmeprojekt under året har varit konverteringen från oljeeldade varmluftspannor och el-aerotemprar till vår fossilfria fjärrvärme hos belysningstillverkaren Belid AB. Belid har sin verksamhet i Tångaberg utanför Varberg, ett samhälle som vår fjärrvärmeledning passerar förbi från Södra Cell Värö till Varberg.

– Det är verkligen roligt att projektet blivit verklighet efter flera års diskussioner och planering. Det är en viktig del av vårt uppdrag att hjälpa våra kunder att bli mer hållbara i vardagen säger Jan Sundquist, säljledare fjärrvärme på Varberg Energi.

I projektet ingick förutom byte till fjärrvärme som uppvärmningskälla även installationen av ett nytt ventilationssystem.

– Det är positivt att ha fått bort oljan och att vi fått ett mycket bättre inomhusklimat, sammanfattar Håkan Nilsson, produktionschef på Belid.  

Projektet har delfinansierats av det statliga investeringsstödet Klimatklivet. Klimatklivet stöttar åtgärder som minskar koldioxidutsläppen på lokal nivå, och som dessutom har hög klimatnytta per investerad krona.

Bättre inomhusklimat hos Belid AB med hjälp av Klimatklivet.

Grattis Flisan!

Det har nu gått över fem år sedan kronprinsessan Victoria den 29 november 2013 invigde vårt värmeverk Flisan af Varberg. En period där Sveriges vackraste värmeverk varje dag har producerat värme till varbergarna.

Från invigningen fram till femårsjubileet har Flisan producerat 290 000 000 kWh värme. Varje år har värmeverket producerat så mycket värme så att det räckt till drygt 3 000 villor – ett välbehövligt komplement till vår fjärrvärmeproduktion av restvärme från Södra Cell Värö.

Värmeverket ligger nära hamnen och utformades med tanken av ett fartyg.

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #12 – Hållbar konsumtion och produktion.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.