Strålande solenergiår

Med 56 sålda solcellspaket, produktionsrekord på Solsidan och en gemensam satsning på en solcellsanläggning tillsammans med Derome Plusshus kan Varberg Energi summera 2018 som ett strålande solenergiår.

Året som har gått var på många sätt ett rekordår på för vår satsning på solenergi. Den soliga sommaren ledde till produktionsrekord på Solsidan med drygt 3 150 000 kWh producerad el under helåret. Ett resultat som innebar drygt 270 000 kWh större elproduktion än under 2017. Förutom framgångarna vid Sveriges, från och med december, numera näst största solcellspark har antalet sålda solcellspaket till varit glädjande. Hela 56 stycken.

Solig husfabrik

Under året ingick Varberg Energi ett större och långsiktigt samarbete med Derome Plusshus gällande förnybar energi till Deromes nya husfabrik i Värö utanför Varberg.

Den mest betydande delen av samarbetet består av en gemensam investering i en stor solcellsanläggning med 2 242 solcellsmoduler som installerats på husfabrikens tak. Anläggningen som har en kapacitet om cirka 605 kW omfattar närmare 6 600 kvadratmeter och blir den största av sitt slag i västsverige. Solmodulerna beräknas ge en elproduktion på omkring 625 000 kWh per år och därmed täcka en stor del av husfabrikens elbehov. Eftersom fabriken ska försörjas av hundra procent förnybar energi kommer resterande elbehov komma från vind- och vattenkraft producerad av Varberg Energi.

I samarbetet ingår dessutom en värmelösning där vi har byggt en pelletseldad panna som ska förse husfabriken med värme. Varberg Energi äger och ansvarar för drift och underhåll av pannan.

Vandringspris

Som föregångare inom solenergi vill Varberg Energi inspirera andra aktörer till nya initiativ inom området. Som ett led i denna strategi skapade vi under hösten ett vandringspris i glas som tilldelas det företag som har Sveriges största solcellspark.

Den 14 december överlämnade VD Björn Sjöström vandringspriset, tillverkat av Träslövslägekonstnären Annika Scheller, till Göteborg Energis VD Alf Engqvist under invigningsceremonin av göteborgföretagets solcellspark Nya Solevi. Solcellsparken belägen på Säve flygplats på Hisingen ersatte därmed Solsidan som landets största.

Solceller på Deromegruppens nya husfabrik i Väröbacka norr om Varberg.

Överlämning av vårt nyinrättade vandringspris till Göteborg Energis VD Alf Engqvist. 

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #7 – Hållbar energi för alla.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.