Lysande hållbarhetstänk ger miljövinster

All offentlig belysning på gator och allmänna platser i kommunen är nu utrustad med modernt och energisnålt LED-ljus. Stegvis har vi bytt ut de gamla högtrycksnatriumlamporna till LED-armaturer i kommunens belysningsanläggningar och den sista lampan byttes ut den 11 september 2020. Något som totalt innebär en energibesparing motsvarande uppvärmningen av 170 villor under ett år.

Det gulaktiga skenet från gatubelysningen i Varberg kommun är numera historia. I hela kommunen har över 13 000 lyktstolpar och andra belysningspunkter i den offentliga miljön istället för traditionell högtrycksnatriumbelysning fått LED-ljus som mer liknar vitt solljus.

– LED-ljus ger bättre färgåtergivning och kontraster tydliggörs bättre, vilket ger ett mer dagsliknande ljus. Detta ger en tryggare stadsmiljö och bland annat innebär det att man som bilist lättare kan upptäcka fotgängare, förklarar Daniel Svensson, affärsområdeschef Entreprenad på Varberg Energi.

Den enskilt största vinsten med LED-ljus istället för högtrycksnatrium är emellertid den minskade energiåtgången. Genom att LED-lamporna kan styras och dimmas ned efter behov innebär bytet en teoretisk energibesparing på mellan 60–65 procent med bibehållen eller bättre belysningskvalitet. I Varbergs kommun kommer detta innebära en uppskattad årlig energibesparing på 2 600 000 kilowattimmar, motsvarande uppvärmningen av cirka 170 normalvillor under ett år.

Gul TMA-bil samt en lastbil med skylift på rad i vägkanten med skylift och en arbteare i korgen som byter armatur i gatubelysningen

13 000 byten till LED-ljus har skett i gatubelysningen.

Hållbart arbetssätt

Det är inte bara själva bytet till LED-insatserna som innebär att vi bidrar till ett minskat klimatavtryck. Genomgående under projektet har vi haft ett hållbart arbetssätt. Inte minst genom innovationskraften hos våra montörer.

Genom att våra montörer, i samarbete med våra leverantörer, tagit fram prototyper för att kunna återanvända de gamla belysningsarmaturerna i stolparna har såväl tidsåtgång som material kunnat reducerats betydligt.

– I totalt 8 000 armaturer har vi kunnat ha kvar den gamla armaturen. Det har gjort att vi fått ned inköpskostnader och sparat mycket material, över 30 ton aluminium och 6 mil kabel. Något som ger en stor miljövinst bara det, säger Daniel Svensson och fortsätter:

– När vi istället för att använda nya armaturer kan montera ledinsatser i de gamla har vi också blivit mer effektiva och hunnit med sex armaturbyten i timmen istället för två.

För detta hållbara arbetssätt utsågs arbetsgruppens av Varbergs kommun till Årets kreativa medarbetare 2018 för sitt bidrag till förbättrad cirkulär ekonomi i kommunen.

Förhoppningen är att projektet i förlängningen ska få ringar på vattnet. Om fler aktörer och kommuner kan använda ett liknande tillvägagångssätt vid byte till LED-belysning kan det innebära ytterligare klimatvinster.

– Många har hört av sig och varit intresserade av vårt arbetssätt och de armaturer vi tagit fram. Så vi anser att hela affären är en win-win-situation, dels för Varberg Energi och Varbergs kommun, men också för andra aktörer och kommuner i Sverige, avslutar Daniel Svensson.

gammal gatubelysningslampa inne på kontor med kollega med dator bredvid

Återbruk av gatuarmatur modell äldre.

gammal gatulampa med ny belysningsinsats isatt sedd underifrån inomhus

Ny insats med LED-ljus, särskilt anpassad i storlek, passar perfekt!

FN:s globala mål gul ikon nummer 7
FN:s globala mål senapsgul ikon nummer 12

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #7 – Hållbar energi för alla och #12 – Hållbar konsumtion och produktion.

Läs om vårt hållbarhetsarbete på sidan Strategi-Hållbarhet