Nyckeltal växthusgasutsläpp 2020

Totala utsläpp CO2e (ton).

Scope 1201520192020
Total Scope 11 215988872
Förbränning bränslen
Biobränslen646461332
Fossila bränslen471502532
Diverse småutsläpp (egna fordon och arbetsmaskiner)98268
Scope 2201520192020
Total Scope 22 7083 5131 711
Hjälpel kraftvärmeverk och värmeverk1 4892 2681 076
Övrig elkonsumtion1 2191 245635
Scope 3201520192020
Total Scope 39 8616 2215 223
Bränslen uppströms
Biobränslen575486387
Fossila bränslen7 4212 9492 045
Vattenkraft, vindkraft och solkraft1 3371 1831 251
Underhåll492282278
Elnätsförluster01 2781 247
Diverse småutsläpp (tjänsteresor, post, kontorspapper, m m)364415
Undvikna utsläpp201520192020
Total Undvikna utsläpp-156 440-121 496-101 047
Undviken jungfrulig produktion pga MÅV*/biologisk behandling-156-168-185
Undvikna nettoutsläpp genom naturgasförsäljning-9 421-1 754-1 873
Undvikna utsläpp genom biogasförsäljning-396-3 021-3 786
Undviken alternativ uppvärmning av bostäder och lokaler-35 018-36 998-35 535
Undviken alternativ elproduktion-110 328-79 556-59 668
Undvikna elnätsförluster-1 12100

*MÅV=materialåtervinning

Summa klimatpåverkan201520192020
Total Summa klimatpåverkan-142 656-110 774-93 241
Varav Scope 1-313 78410 7227 806
Varav undvikna emissioner-156 440-121 496-101 047