Fossilfritt för en hållbar framtid

Att nå en hundra procent fossilfri verksamhet till 2021 har varit ett av Varberg Energis stora övergripande mål de senaste åren. Ett mål som vi nu rott i hamn. Det känns fantastiskt att kunna erbjuda våra kunder en helt fossilfri produkt, säger Marie Alowersson, hållbarhetschef på Varberg Energi.

Varberg Energi har länge varit en pionjär inom fossilfria alternativ. År 1991 startade vi Sveriges första vindkraftpark, år 2008 grundade vi varumärket VIVA-el och blev därmed först i landet att enbart erbjuda förnybar el till både privat- och företagskunder och fram till december 2018 var Solsidan Sveriges största solenergipark. Med den historiken i bagaget är det kanske inte så underligt att vi länge har haft siktet inställt på att bli helt fossilfria. Därför är det naturligtvis glädjande att vi har uppnått vårt mål om att bli hundra procent fossilfria i den egna verksamheten.

– Det är naturligtvis jättekul. Men man ska komma ihåg att det egentligen inte finns något annat alternativ om vi vill ha en hållbar framtid. Allt vi gör har en påverkan. Det är en floskel, men alla kan verkligen göra någonting och lära sig att hushålla med jordklotets resurser, säger Marie Alowersson.

– Klimatneutrala blev vi redan 1991. Så det många strävar efter att bli framöver har vi redan varit i 30 år, säger Björn Sjöström, VD på Varberg Energi. 

Solcellsparken Solsidan och två vindkraftverk

Vår solcellspark Solsidan.

Fossilfria under normaldrift

Redan år 2018 var vår verksamhet 99,6 procent fossilfri. Den sista knappt halva procentenhet som återstod för att bli helt fossilfri handlade bland annat om en oljedriven närvärmeanläggning i Veddige och om tio bilar i fordonsflottan som drevs av fossila bränslen. Oljepannan har ersatts av en briketteldad och fordonen körs numera, beroende på fordonstyp, på el respektive ekodiesel eller biogas.

Åtgärderna har inneburit att vi nu i vår egen verksamhet är helt fossilfria under normaldrift.

– Att vi är fossilfria under normaldrift innebär att vi är fossilfria ända fram till en större störning inträffar. Vanliga störningar kan vi hantera med fossilfri reservkraft. Men det är under onormalt stora störningar, och då talar jag i första hand om störningar på elnätet, som vi kan tvingas koppla in fossila alternativ för att klara värmeförsörjningen, förklarar Marie Alowersson.

Medvetna val

Vi är stolta över att kunna leverera fossilfri el och fjärrvärme till våra kunder och att vi har gjort oss av med fossila bränslen i vår verksamhet. Trots det är vi övertygade om att vi kan göra ännu mer för att minska koldioxidutsläppen i atmosfären. När det gäller transporter från våra leverantörer strävar vi efter att hamna så nära fossilfritt som möjligt genom att undersöka vilka valmöjligheter som finns och göra medvetna val om att i första hand välja leverantörer i närområdet. Vi kan också granska andra leverantörer och ställa krav på deras verksamhet om de vill göra affärer med oss. Här handlar det om att premiera hållbara alternativ och välja bort de andra.

Vi vill vara ett föredöme inom den fossilfria omställningen och inspirera andra företag, både privata och kommunala, att följa efter. Bland annat genom vårt hållbarhetsbokslut, vilket ger oss en naturlig ingång att samtala om de här frågorna med andra aktörer, och genom vårt engagemang i olika föreningar som Fossilfritt Sverige och Energi- och Miljöcentrum (EMC).

laddning av vit elbil

Vår fordonsflotta är nu helt fossilfri.

– Vi jobbar också mycket med kommunen mot de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Här har vi ett ansvar som kommunalt bolag att vara ett föredöme och att försöka få privata bolag och kommunala att samverka och arbeta framåt. Under året har vi därför varit mycket engagerade i framtagning av ny klimat- och energistrategi för kommunen, säger Marie Alowersson och fortsätter:

– Kan vi på något sätt bidra till att företag och privatpersoner gör medvetna val och väljer förnybara och fossilfria alternativ vill vi göra det.

FN:s globala mål gul ikon nummer 7
FN:s globala mål vinröd ikon nummer 8

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #7 – Hållbar energi för alla och #8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Läs om vårt hållbarhetsarbete på sidan Strategi-Hållbarhet