Ett hållbart samarbete

 

Genom utbildningar, processledning, kunskapsseminarier och utvecklingsprojekt hjälper företagsnätverket EMC – Energi- och Miljöcentrum – företag att bli mer hållbara. Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete behöver vara en riktning och kultur som genomsyrar hela företaget, säger Helena Björkman, hållbarhetsutvecklare EMC. 

I elva år har den Varbergsbaserade och oberoende näringslivsorganisationen EMC hjälpt näringslivet i Västsverige att utveckla sitt hållbarhetsarbete och finna vägar för hållbar affärsutveckling.

– En sak vi tittar på i vårt arbete är om det finns en hållbarhetsplan vid sidan av företagens affärsmodeller eller om dessa är integrerade. Är det två separata delar är det första steget att se till att ha en hållbar strategi snarare än en hållbarhetsstrategi vid sidan om, säger Helena Björkman.

Varberg Energi initiativtagare

Bakgrunden till vad som idag är EMC tog sitt avstamp i en diskussion mellan Varberg Energi och Varbergs Sparbank hösten 2006 med fokus på energi- och miljöfrågor. Det utmynnade i grundandet av EMC 2007 tillsammans med Campus Varberg, Halmstad Energi och Miljö, Ringhals, Deromegruppen samt Varbergs Bostad. Tillsammans utgör de nätverkets stiftare som fungerar som ansiktet utåt för EMC.

– Den första tiden låg fokus främst på energi och miljö. Idag är dessa delar integrerade i ett mycket bredare hållbarhetsperspektiv, förklarar Helena Björkman.

Tillsammans med sina kollegor på EMC, verksamhetsledare Magnus Falk samt Tony Christensen, hållbar affärsutvecklare, arbetar hon för att vägleda företag att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Idag har EMC ungefär 150 anslutna medlemsföretag i Västsverige.

– Alla typer av företag är välkomna oavsett bransch eller storlek. De som väljer att vara med är de som har ett engagemang i hållbarhetsfrågor, vill bli bättre inom detta och vill utbyta erfarenheter, säger Helena Björkman.

EMC:s roll är att erbjuda stöttning och hjälpmedel genom bland annat utbildning, processledning samt vara en plattform för nätverkande och erfarenhetsutbyte. Även de företag som inte är anslutna till EMC är välkomna att ta del av deras konsulttjänster.

Hållbättre affärsutveckling

När man tänker på hållbarhet är kanske inte vinstmarginaler det första som dyker upp i tanken. Men ett av EMC:s huvudsyften är faktiskt hållbar affärsutveckling, eller hållbättre affärsutveckling som EMC föredrar att kalla det. Det vill säga guida företagen i att ta fram affärsmodeller som möjliggör att tjäna pengar på sitt hållbarhetsarbete.

– Ett av våra primära syften är hur vi kan hjälpa företagen att hitta affärsmöjligheter i hållbarhet. Hållbarhetsarbete kan hjälpa företagen att tänka innovativt. Det finns flera exempel där dessa nya insikter i verksamheten bidragit till ekonomiska fördelar.

Hållbarhetsbarometern

Våren 2018 lanserade EMC Hållbarhetsbarometern. Ett digitalt verktyg som tillåter företag att göra mätningar och nulägesanalyser av hur de ligger till i hållbarhetsarbetet. Något som kan ge en fingervisning om vilka prioriteringar företaget bör göra för att bli mer hållbara. Hållbarhetsbarometern utgår från den globala hållbarhetsstandarden GRI (Global Reporting Initiative). En standard som EMC har valt att bryta ned och förenkla till ungefär 130 hållbarhetsfrågor där företagen får ta ställning genom att svara ja, delvis eller nej. Frågorna avgränsas efter fyra olika kategorier – socialt, ekonomisk, miljö samt väsentligheter och intressenter.

– Det rör sig inte om någon extern granskning utan om ett självutvärderingsverktyg för mätningar och nulägesanalyser hur man ligger till i hållbarhetsarbetet. Det kan till exempel vara frågor som rör allt från etisk marknadsföring, leverantörskrav och policyåtaganden gällande anti-korruption och mänskliga rättigheter, berättar Helena Björkman.

För Varberg Energi, vars engagemang i EMC förutom att vara en av organisationens stiftare också bland annat handlat om att vara med i att ta fram klimatrapporteringspublikationen Klimatbokslut Halland, var det en självklarhet att delta i Hållbarhetsbarometern när denna lanserades. När Varberg Energi svarade på frågorna i Hållbarhetsbarometern våren 2018 uppnåddes siffran 82 procent. En relativt hög poäng som ger företaget ett redskap för sin fortsatta strävan efter en alltmer hållbar verksamhet. 

Helena, Tony och Magnus på EMC hjälper företag att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

En vägledning på väggen om FN:s Global Goals.

EMC har nära till lärandet – de finns i Campus, högskolan i Varberg.

– Resultatet är en skattning men visar att vi redan är på god väg och att vi jobbar för att bli mer hållbara. Hållbarhetsbarometern är ett jättebra och samtidigt okomplicerat verktyg för att se hur vi ligger till, vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre, säger Marie Alowersson, hållbarhetschef på Varberg Energi. 

Viktigt att komma ihåg är dock att Hållbarhetsbarometern är ett något subjektivt instrument där siffran i sig inte talar inte om hur hållbara man är förklarar Helena Björkman:

– Den viktigaste funktionen med resultatet är att det ska ligga till grund för hur företagen skapar sina egna mål och strategier att följa upp.

Under 2018 har fokus för Varberg Energi legat på väsentlighetsanalys. Vi har i samarbete med EMC fått vägledning i väsentlighetsanalys, d v s hur man tar fram de väsentligaste hållbarhetsfrågorna för sin verksamhet. Vi har också fått vägledning i intressentanalys, vilka intressenter man har och dialogen med dem. Att jobba ihop med EMC och andra medlemsföretag kring dessa frågor är värdefullt. Vi får ta del av olika synvinklar och kan inspirera och hjälpa varandra.

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #12 – Hållbar konsumtion och produktion.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.