Ekologisk hållbarhet

För oss är det viktigt med en ekologisk hållbarhet i allt vi gör. I den bästa av världar skulle vi människor leva efter de begränsade resurser som jorden har idag. Men det gör vi inte. Istället fortsätter vi att äventyra hållbarheten i både ekosystem och miljö. Det finns fortfarande möjlighet att dra i bromsen, men det måste göras nu.

För oss är det självklart att dra vårt strå till stacken för att bidra till en mer hållbar utveckling. Det gör vi bland annat genom att producera el av rena och förnybara energikällor som sol, vind och vatten. Genom att kunna erbjuda attraktiva produkter som till exempel fjärrvärme, solcellsanläggningar och en rad olika energioptimeringstjänster, så gör vi det möjligt för våra kunder att leva hållbart. Det tjänar vi alla på.

KORTA EKOLOGISKA HÅLLBARHETSFAKTA OM OSS

Illustration grön solcellspanel

sålda solcellspaneler

%

fossilfritt företag

vid normaldrift

illustration gröna cirkulationspilar i cirkel
siffror 14 948 000 kWh

spillvärme har värmt Varberg 2020

text SOLSIDAN
siffror 13 377 342 kWh

sedan juni 2016

illustration grönt kuvert

Vi har minskat antalet pappersfakturor med

%

Illustration 50 ton

skrot inlämnat för miljöns skull

93 240

Så många ton koldioxid slipper ni tack vare ett fantastiskt miljösamarbete! Det är vi väldigt stolta över.

Givetvis vill vi tillsammans med våra kunder bli ännu bättre och kunna minska utsläppen ännu mer. Därför fortsätter vi att jobba med smarta energilösningar och egen vind-, vatten- och solproduktion för att det ska vara bra att bo och leva i Varberg. Läs gärna mer i vårt Klimatbokslut nedan.

via Energi- och Miljöcentrum

solnedgång över landskap med en å som gör en sväng

Framtidens energimarknad

Det svenska elsystemet kommer i framtiden genomgå en stor omställning med ett betydligt större beroende av förnybar energi. För att skapa stabilitet i det systemet behövs tjänster som kan garantera en säker eltillgång.

ger miljövinster

Fossilfri framtid

Att nå en hundra procent fossilfri verksamhet till 2021 har varit ett av Varberg Energis stora övergripande mål de senaste åren. Ett mål som vi nu rott i hamn.

Ungdomar håller om en jordglob med sina händer
Ungdomar håller om en jordglob med sina händer

Fossilfri framtid

Att nå en hundra procent fossilfri verksamhet till 2021 har varit ett av Varberg Energis stora övergripande mål de senaste åren. Ett mål som vi nu rott i hamn.