Tack 2020!

Det känns inte riktigt så vid en första tanke, men jag tror ändå det är där jag landar. 2020 är ett år som verkligen utmanat oss både som människor och som organisation. Vi har behövt hitta kreativa lösningar, öva vårt tålamod, hantera våra rädslor och visa mycket omtanke. Det har lett till nya insikter och lärdomar.

2020 har också gett oss perspektiv på att planera och förutsätta. Det är helt nödvändigt att tänka både taktiskt och strategisk, men händelser i vardagen ändrar snabbt spelplanen. Förmågan att ställa om, veta varför verksamheten finns till och vilka värderingar den vilar på blir avgörande. Vår insikt om detta har fördjupats och givits stort fokus under året.

Varberg Energis DNA är hållbarhet och innovation och vi har formulerat bolagets syfte som ”Vi ska optimera vårt bidrag till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling”. När den skrevs för några år sedan kändes den utmanande (vilket den fortfarande är) men med tanke på utvecklingen både inom vår bransch och omvärlden känns den alltmer självklar. Varför skulle annars vår verksamhet finnas?

Gränserna mellan branscher (verkar vi i energi-, IT-, mobilitets- eller upplevelsebranschen?) suddas ut med ökad digitalisering som drivkraft. En minst lika stark pådrivare är de snabbt försämrade förutsättningarna för fortsatt liv på vår planet. Det är ett mer drastiskt sätt att skriva ”klimatförändringar”. Med vårt Varför i minne kommer vi att 2021 fira 30 år som klimatneutrala och 2021 kommer också att vara första året då vi är helt fossilfria i egen verksamhet.

 

Att vara en i laget

Ibland är det ok att känna sig stolt över att vara en i ett lag som åstadkommit något riktigt bra. Det här är verkligen ett sådant tillfälle när vi både har 30 och 1 års jubileum. Vi har ett fantastiskt lag av medarbetare på plats idag. Många före oss som nu är medarbetare på Varberg Energi har gjort mycket bra och fattat många  kloka beslut. Med hjälp av våra värderingar, vårt varför och vårt DNA är jag övertygad om att många efter oss också kommer att fortsätta fatta beslut som formas av Framåtanda, Nytänkande, Kunskap och Mod.

När vi blickar mot ett oskrivet 2021 gör vi det med både självförtroende och ödmjukhet! 

/Björn Sjöström
VD, Varberg Energi

Vår VD Björn Sjöström går leende mot kameran vid receptionen iklädd blå kavaj, vit skjorta ococh blåjeans