HÅLLBARHETSREDOVISNING  2020

HÅLLBARHETSREDOVISNING
2020

HÅLLBARHETS
REDOVISNING 2020

Tillsammans bygger vi starka relationer och erbjuder
Ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara lösningar

– FÖR ATT VI ÄLSKAR MÄNNISKOR –

Varberg Energi AB / Varberg Energimarknad AB

Tillsammans bygger vi starka relationer och erbjuder Ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara lösningar

– FÖR ATT VI ÄLSKAR MÄNNISKOR –

Varberg Energi AB / Varberg Energimarknad AB

Välkommen att ta del av vår hållbarhetsredovisning 2020 och hur vi utmanar både oss själva och andra

– DET HÄR ÄR VI –

Välkommen att ta del av vår hållbarhetsredovisning 2020 och hur vi utmanar både oss själva och andra

– DET HÄR ÄR VI –

är verktyget – Hållbarhet är målet

för att det är en självklarhet

ett samhälle där människors lika värde står i centrum

långsiktiga investeringar med omtanke